Oferta

Roboty ziemne:

  • Wykopy pod fundamenty, domy jednorodzinne, wielorodzinne, bloki
  • Niwelowanie terenu (System sterowania TRIMBLE – 3D)
  • Nasypy pod tory kolejowe
  • Przygotowywanie terenu pod budowę
  • Skarpowanie, przygotowanie pod prace budowlane
  • Porządkowanie terenu
  • Wykopy pod stawy, oczyszczalnie
  • Korytowanie pod drogi, podjazdy, parkingi, kostki i wszelkie indywidualnie wykopy

Zakres działalności:

Wszelkie prace ziemne wykonuję na Podkarpaciu oraz najbliższych okolicach. W szczególności zapraszamy do współpracy z okolicy Rzeszowa ( jak również Dębicy, Ropczyc, Sokołowa Młp, Głogowa Młp, Przewroska, Jarosławia). Nie wykluczamy możliwości współpracy w rejonach całej Polski.